Arvot

Lotilan Kristallin kristilliset arvot luovat lämminhenkisen, kodinomaisen ympäristön.

Kristillisyys näkyy arjessamme mm. inhimillisyytenä, vahvana aikuisuutena ja toistemme kunnioittamisena. Toimintamme tavoitteena on pyrkiä kasvattamaan lapsia vastuulliseen ja itsenäiseen aikuisuuteen sekä oman elämän hallintaan. Lapsen vanhempia tuetaan ymmärtämään lapsen tilannetta kasvun, kehityksen ja kuntoutuksen eri vaiheissa.

Perhetyön menetelmin autamme vanhempia ja lasta ymmärtämään toisiaan ja ohjaamme molemminpuoliseen kohtaamiseen ja kuulemiseen.

Lotilan Kristallissa suvaitsevaisuus merkitsee avoimien asenteiden vaalimista ja myönteistä kiinnostusta nähdä erilaisuus rikkautena elämässä. Luomme suvaitsevaisen ilmapiirin opettaen nuorille tasa-arvoista ja kunnioittavaa suhtautumista lähimmäiseen sekä erilaisuuden hyväksymistä.  Lisäksi tavoitteenamme on lasten ja nuorten sosiaalinen kuntoutus aikuisuuteen saakka.

Kuvia

Palvelumme

Elämässä kiinni RyElämässä kiinni RY on hiljattain perustettu tukiyhdistys, jonka toimitilat sijaitsevat rakennuksen alakerroksessa. Yhdistys toimii Lotilan Kristallin rinnalla tarjoten nuorelle mahdollisuutta osallistua virikkeellisiin toimintoihin sekä auttamistyöhön vähäosaisten hyväksi.


Näin ollen nuori voi halutessaan harjoittaa suunnitelmallista ryhmätyöskentelyä tukien nuoren sosiaalisia taitoja sekä harjoittaa vastuunkantoa erilaisten toimintojen avulla ts. toimia yhteiskunnassa auttajan asemassa. Nuori saa samanaikaisesti jatkuvan tuen rinnalle toimintojen eri vaiheissa.


Yhdistyksen tukitoiminnan sisältö perustuu yksilökohtaiseen suunnitelmaan, joka tehdään yhdessä nuoren kanssa. Yhdistys järjestää myös erilaisia yhteisiä tapahtumia, joihin jokaisella Lotilan Kristallin asukkaalla on mahdollisuus osallistua. Elämässä Kiinni ry tarjoaa nuorelle upean mahdollisuuden olla vaikuttajana hyvien asioiden puolesta!


Päähenkilöt

Sami Kaipia
Sami Kaipia

Yksikön johtaja

p. 050- 475 6602

  Helena Lehtinen
  Helena Lehtinen

  Palvelujohtaja

  p. 050- 592 7658

    MERIKRISTALLI OSOITE KARTALLA

    Click to open a larger map

    Ota yhteyttä

    Merikristalli Oy (2921133-8)
    Lotilan Kristalli
    Lotilantie 49
    37630 VALKEAKOSKI
    sähköposti os.: etunimi.sukunimi@merikristalli.fi
    Paikkatiedustelut: 050- 475 6602